0

Doprava

Prepravu tovaru zabezpečíme vlastnou dopravou.

Dopravou sa rozumie preprava tovaru na určenú adresu. Vynášku a manipuláciu s dodaním tovarom mimo prepravujúceho vozidla, si kupujúci zabezpečuje sám na vlastné náklady.
O doručení zásielky budete informovaný telefonicky alebo e-mailom minimálne 1 deň pred dodaním. Čas doručenia je len informatívny. V deň doručenia Vás bude kontaktovať náš vodič.